image
Məktəbəqədər hazırlıq

Artıq respublikamızın  həm dövlət , həm də özəl məktəb və liseylərində 1-ci sinfə şagird qəbul edərkən xüsusi imtahanlar keçirilir.Bununla bağlı kursumuzda  Azərbaycan və rus bölmələri üzrə 5-6 yaşlı uşaqlar üçün  məktəbəqədər hazırlıq kursu fəaliyyət göstərir.Müəllim dərs zamanı şagirdlərə  hesablama ,oxu və yazının öyrədilməsini ,çoxlu sayda  şeirlərin əzbərləməsini təşkil edir.Bu zaman onların əldə etdikləri bilik və bacarıqlar onlara məktəbdə köməklik edəcək.Məktəbəqədər hazırlıq həftədə 3 dəfə 2 saat aparılır.Qrup və ya fərdi şəkildə təşkil olunur.